PRAKTISK INFORMATION

Hvem er vi
Klinikken er en kompagniskabspraksis hvor lægerne er fælles om de tilknyttede patienter. Praksis er ejet af lægerne Anne Mette Nagel Larsen og Thomas Fogh-Andersen. Vi bor i vores eget lægehus, en gammel villa på Rødovrevej. 
Du kan som patient frit bestille tid hos hvem du vil ind til, men i tilfælde af akut opstået sygdom, får du tid hos den læge som er ledig.
Der er i klinikken også ansat 1 speciallæge i almen medicin, 3 konsultations-sygeplejersker og 1-2 uddannelseslæger.
Vores personale har selvstændige konsultationer hvor de blandt andet varetager alle rutinekontroller af sukkersyge, KOL, stofskifte og forhøjet blodtryk. Det er også sygeplejerskerne der varetager en del børnevaccinationer, vægttabsforløb, rygestop- og kostrådgivning, præventionsrådgivning, sårbehandling samt testning for kønssygdomme og rådgivning om dette.
Al vor personale arbejder under supervision af lægerne.
Praksis deltager i videreuddannelse af læger. Derfor har vi altid en uddannelseslæge  i klinikken. Han eller hun har været uddannet læge i mindst 6 måneder. Uddannelseslægen arbejder også under supervision af klinikkens faste læger.  


Adgangsforhold
Der er 5 trappetrin op til vores reception og venteværelset i stuen.
Lægerne har konsultationsrum på 1. sal, sygeplejerskerne i stue-etagen.
Der er desværre ikke tilpassede adgangsforhold for kørestolsbrugere til lægehuset .

 

Telefontid
Kl. 08-08.45 Læge (IKKE receptfornyelse og tidsbestilling)
Kl. 09-11.45 Sygeplejerske: Recept- fornyelser, tidsbestilling og svar på prøver
Der er mange som ringer i telefontiden, hvorfor der ikke er mulighed for længere samtaler. 


Akut sygdom
Ved akut opstået sygdom bedes du hvis behov ringe i læge-telefon-tiden alle hverdage mellem klokken 08-08.45.
 
Tidsbestilling
Når du bestiller tid vil der blive spurgt ind til problemet. Dette for at sikre, at der bliver afsat den fornødne tid.
Der er sat 15 minutter af til en konsultation og på denne tid skal lægen også nå at skrive journalnotater og lave eventuelle recepter og henvisninger. Vær venligst opmærksom på at tiden overholdes da forsinkelser  forringer kvaliteten i behandlingen og går ud over de næste patienter.
Der er mange patienter der ringer i telefontiden. Drejer din henvendelse sig alene om receptfornyelse,
 opfordres du til at benytte hjemmesiden eller app'en Min Læge.
Brug i øvrigt vores hjemmeside til tidsbestilling, receptfornyelse og korte spørgsmål.
Klokken 09-12 er der IKKE mulighed for personlig betjening i receptionen pga. telefontid dette bedes venligst respekteret.
Klokken 16-08 kontakt 1813 eller 112

Henvisning
Henvisninger til speciallæger, hospitaler, fysioterapeuter, psykologer og fodterapeuter kan udfærdiges af praktiserende læger, hvis der er lægefaglig begrundelse for det. Det kræver  altid en konkret lægelig stillingtagen, derfor skal man bestille tid hos lægen til denne vurdering. Det samme gælder hvis du ønsker at gøre brug af en privat sundhedsforsikring du har tegnet. Finder lægen ikke grund til at henvise i henhold til gældende retningslinjer, laves ikke henvisning. 
Kiropraktor, øjenlæge og øre-næse-hals-specialister kræver ikke henvisning fra egen læge.
Vedrørende henvisning 
se endvidere her. 


Afhængighedsskabende lægemidler
Recept på afhængighedskabende lægemidler kræver altid personligt fremmøde ved konsultation i klinikken. Der vil blive lagt behandlings- og udtrapningsplaner som skal overholdes. Det er et krav fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Vejledning for ordination af afhængighedskabende lægemidler. 

  •  Morfin og morfinlignende midler
  •  Beroligende midler og sovemidler, herunder særligt benzodiazepiner. 
  •  Lægemidler med centralstimulerende virkning 
  •  Visse andre lægemidler med afhængigheds- eller misbrugspotentiale bl.a. ADHD medicin.


Sygesikringskort
Det gule sundhedskort eller sundheds-kort-app skal altid medbringes til alle konsultationer, dette er et krav fra regionen, da det er bevis for vi har behandlet dig.