FRAVÆR OG FERIE

Fravær 
Thomas Fogh-Andersen er ikke tilstede i klinikken torsdage i ulige uger og fredage i lige uger.
Anne Mette Nagel Larsen er ikke tilstede i klinikken torsdage i lige uger og fredage i ulige uger.
Marie Toft Hagstrøm er ikke tilstede i klinikken onsdage.

Planlagt ferie 2023/2024
Thomas holder ferie i uge 47 samt dagene mellem jul og nytår 2023

Anne Mette holder ferie uge 7 2024 samt dagene mellem jul og nytår 2023
Marie holder ferie uge 7 2024

Når klinikken er lukket pga. ferie eller kursus kan følgende læger kontaktes ved akut behov for lægehælp: 

Sundhedshuset Rødovre Syd, Ruskær 34, 2610 Rødovre, Tlf. 36 47 30 20

Læge Amena Wardak, Tårnvej 4, 2610 Rødovre, Tlf. 36 70 22 33

Lægerne på Horsevænget, Horsevænget 11, 2610 Rødovre, Tlf 36 70 41 97 

Kl 16-08 på hverdage, i weekender og helligdage kontakt akuttelefonen 1813.