Anne Mette Nagel Larsen, Læge, klinikejer

 

Født 1978 

Uddannet læge fra Københavns Universitet i 2007. Speciallæge i Almen Medicin 2019.

Har arbejdet indenfor mange specialer; medicin, kirurgi, urologi, immunologi, hæmatologi (blodsygdomme), ortopædkirurgi, gynækologi, pædiatri (børnesygdomme) og psykiatri. 

Tidligere ansættelse på Herlev Hospital, Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Kalundborg Sygehus og Holbæk Sygehus og i 5 forskellige lægeklinikker.

Arbejdet 5 år med patienter og forskning i blodsygdomme og blodtransfusion på Herlev Hospital og er uddannet PhD i 2015.

Har arbejdet som læge mange år på Asylcenter Sandholm og som frivillig læge hos Røde Kors Immigrantklinik.

 

Marie Toft Hagstrøm, Læge, klinikejer

 

Født 1976

Læge Marie Toft Hagstrøm er ansat i klinikken pr 16/8/2021.

Marie er speciallæge i almen medicin og har arbejdet på flere forskellige hospitalsafdelinger inden for mange forskellige medicinske og kirurgiske specialer.

 

Tidligere uddannelseslæge Nadia Boujida

 

Nadia var ansat hos os fra 1. marts 2022 til 31. august 2022.

Nadia er i KBU-stilling (klinisk basis uddannelse) som er den første ansættelse som færdiguddannet læge. 

Nadia har før hun kom hos os arbejdet 1/2 år på mave-tarm-kirurgisk afdeling på Herlev Sygehus.

 

Tidligere uddannelseslæge Charlotte Hjort Jørgensen

 

Charlotte er i klinkken som en del af hendes speciallæge uddannelse i almen medicin. 

Charlotte mangler nu kun knap 1 år før hun er færdiguddannet som speciallæge i almen medicin.

Charlotte er ansat hos os frem til 30/11/2021.

 

Tidligere uddannelseslæge Julia Kilian

 

Julia er fra Tyskland og er uddannet læge i Tyskland og Danmark. Hun skal være hos os i en introduktionsstilling i almen medicin som er første trin i vejen til at blive praktiserende læge.

Julia er hos os fra den 1. september 2020 til den 28. februar 2021.