PRISER

For alle private attester, erklæringer, gruppe 2- og vaccinations-konsultationer gælder at der skal
betales i forbindelse med konsultationen.
Dette gælder også for attester rekvireret af arbejdsgiver.
Du medgives kvittering for betaling og kan herefter selv få refunderet beløbet ved din arbejdsgiver.
Der kan betales med Mobile Pay (23 727) eller kontant. Vi tager ikke imod kort-betaling.

Attester
Kørekort-attest: 750 kr incl. moms
Kørekort-attest incl. diabetes-attest: 1000 kr incl. moms 
Parkeringskort - handicap: 625 kr incl. moms
Sports-attester: 750 kr incl. moms, dog afhængig af omfang
Attest ved afbestilling af rejse: 750 kr incl. moms
Mulighedserklæring: 700 kr (ikke momsbelagt)
Sygemelding: 700 kr (ikke momsbelagt)
Sygemelding, studerende: 500 kr (ikke momsbelagt)
Øvrig frihåndsattester afregnes pr tidsforbrug: 2400 kr/time +moms, afregnes per påbegyndt kvarter
 
Gruppe 2 patienter 
Konsultation: 300 kr
Telefonkonsultation: 0 kr
E-konsultation: 0 kr
Der er tillæg for undersøgelser såsom blodprøver, lungefunktion o.s.v.
Der afregnes efter hver konsultation

Vaccinationshonorar, private vaccinationer
300 kr pr. person for 1. vaccinationskonsulttion, hvis der skal gives flere vacciner i forløb da 200 kr. pr. efterfølgende vaccinationskonsultation
Vaccinen hentes på apoteket og betales selv af patienten